A principis del segle XIX, entre les masies de Can Cortada i Can travi Vell, existia un predi anomenat Manso Calvet. D'una mica més de quatre hectàrees i de forma de triangle. La base principal tocava a la carretera de Cornellà a Fogars del Vallès - l'actual Segon Cinturó - i el vèrtex oposat, cap a llevant, cap al mar, no molt llunyà de Can Travi Vell. Els dos costats iguals els constituïen dues rieres; al nord la riera de Can Cortada, i al sud la riera de St. Francesc de Paula.

Aquest predi fou adquirit el 1.852 per José Bauledas, a qui el 1.872, per tal de pagar els seus deutes, l'obligaren a vendre'l als seus deutors. El comprà Federico Marcet i Vidal.

Al centre del terreny hi havia una masia amb totes les seves edificacions complementàries. Aprofitant els materials d'aquesta masia i d'altres de nous, el Sr. Marcet construí una magnífica torre, que encara avui perdura englobada en el monestir de les Saleses. EL Sr. Marcet li posà el nom de "Quinta Dolores", segurament en honor de la seva esposa María Dolores, amb tot, la gent l'anomenaria Can Marcet.


El 1.898 D. Federico deixava en testament totes les seves pertenences a la seva esposa, Maria Dolores Planàs i Armet, i aquesta el 1.899, a la seva germana Ana, i aquesta a la seva germana Concepción el 1.907. Amb la qual cosa ens trobem que les tres germanes Planás són a l'origen del Col·legi Salesià St. Joan Bosco d'Horta.

El 1.924 Da. Concepción nomenava quatre hereus de confiança amb l'encàrrec de construir, de part seva i de la seva germana Ana, un centre social a la seva finca d'Horta. Per fer-ho comptaven amb els fons provinents de la venda d'una casa del carrer Duana,4, i amb diverses accions de la companyia "Ferrocarriles del Norte i de Madrid-Zaragoza-Alicante".
Aquell mateix any, els hereus, es posaren en contacte amb els salesians mitjançant l'Inspector, D. Marcelino Olaechea.

Sembla ser que les obres començaren el 1.928. A mitjans de 1.936 estava acabat tot el cos paral·lel a la carretera. Pel que fa al cos central sols estaven acabats els baixos, amb unes amples columnes, i uns altres on es troben els menjadors i les cuines. A sobre de tots aquests baixos hi havia un immens terrat.

Els salesians obriren oficialment el col·legi el 24 de setembre de 1.940. La guerra havia causat a l'edifici uns perjudicis d'unes 750.000 pessetes. A fi i efecte de poder fer front a les despeses per a posar en marxa el Col·legi es va vendre a les Saleses una porció de la finca que incloïa la Quinta Dolores.
Els terrenys on es troben els actuals camps d'esports, la piscina, el frontó, etc... eren una profunda riera connectada a la de Can Cortada; encara tardaria dos llargs decennis en pertànyer al Col·legi