Seleccionar página

Som una escola que seguim l’estil i l’esperit educatiu de Sant Joan Bosco, el fundador dels salesians. L’ideari dels seus col·legis es fonamenta en quatre pilars:

    • Casa: un col·legi salesià ha de ser una llar familiar que faciliti un ambient d’acolliment, confiança i estimació.
    • Escola: lloc on s’estudia, s’aprèn i es prepara per a la vida.
    • Pati: on el joc i l’alegria hi són presents. Espai de relació proper entre educadors i alumnes.
    • Església: on ens eduquem cap al transcendent, valorem I coneixem a Jesucrist.