• ESO
    ESO FORMANT PERSONES

 ESO


L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn els ensenyaments que han de seguir obligatòriament els nens i nenes quan acaben l’Educació Primària.

Durada

Són quatre cursos acadèmics que generalment s’inicien als 12 anys i s’acaben als 16.

Itinerari acadèmic

S’organitza en matèries obligatòries i optatives. Els alumnes escullen les optatives en funció del  que millor s’adapta a les seves característiques i expectatives. En els tres primers cursos poden escollir 1 matèria optativa de les diferents opcions que s’ofereixen, i en l’últim curs n’escullen tres.

Competències

El contingut del currículum i les activitats que es realitzen durant el transcurs d’aquesta etapa estan enfocats a guiar a l‘aumne en l’assoliment de les competències bàsiques. Serà capaç de resodre problemes reals i tindrà els coneixements, habilitats i l’actitud necessària per desenvoluapr-se en els diversos contextos de la vida quotidiana.

Sortides

  • Formació reglada: batxillerat i cicle formatius de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.
  • Incorporació al món laboral
  • Accés a oposicions

Titulació

Graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria