• BATXILLERAT
    BATXILLERAT PREPARANT PEL FUTUR

Ciències


 

PRIMER CURS
MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Anglès I
Filosofia
Educació Física
Tutoria
SEGON CURS
MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d'Espanya
Treball de recerca
Tutoria

 

MODALITAT CIÈNCIES PRIMER CURS
Matemàtiques I
Biologia I Geologia
Física i Química
Dibuix tècnic I
Tecnologia I
Francès / Alemany
 
 
MODALITAT CIÈNCIES SEGON CURS
Matemàtiques II
Biologia
Física I
Química
Geologia
Dibuix tècnic II
Història de la Filosofia
Psicologia i Sociologia

 

CODI DELS COLORS:

Color vermell: Matèria obligatòria per modalitat.

Color blau: Han d'escollir mínim 2.

Color negre: Han d'escollir la resta fins arribar a 10 matèries en total.