• BATXILLERAT
    BATXILLERAT PREPARANT PEL FUTUR

Humanitats i ciències socials


 

PRIMER CURS
MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Anglès I
Filosofia
Educació física
Tutoria
SEGON CURS
MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d'Espanya
Treball de recerca
Tutoria

 

MODALITAT HUMANITATS I C. SOCIALS 1r
Llatí I o Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Economia
Economia de l'empresa 
Història del món contemporani
Literatura universal
Història de l'art
Cultura audiovisual I
Francès / Alemany
 
MODALITAT HUMANITATS I C.SOCIALS 2n
Llatí II o Matemàtiques aplicades a les ciències socials II 
Economia de l'empresa
Geografia
Història de l'Art
Literatura catalana
Literatura castellana
Història de la filosofia
Cultura audiovisual II
Psicologia i Sociologia

 

CODI DE COLOS

Color vermell: Matèria obligatòria per modalitat.

Color blau: Han d'escollir mínim 2.

Color negre: Han d'escollir la resta fins arribar a 10 matèries en total.