• BATXILLERAT
    BATXILLERAT PREPARANT PEL FUTUR

Batxillerat


És l’ensenyament secundari post obligatori que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. La naturalesa d’aquests estudis es pot descriure amb 2 criteris principals:

  • Flexibilitat: Currículum diversificat que s’adapta millor als interessos de l’alumnat i que permet una millor atenció a la diversitat.
  • Polivalència: És una formació de caràcter general que possibilita l’accés a la Universitat, a Cicles formatius de Grau Superior, a estudis no reglats i al món laboral.

Competències que adquirirà l’estudiant

L’estudiant aprendrà coneixements i destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que depenen sovint de diverses disciplines o de l’experiència adquirida.

Itinerari acadèmic

Aquests estudis estan compostos d’una part comuna i una part diversificada, que normalment es distribueix amb itineraris tancats, en canvi els nostres estudiants poden escollir les opcions que millor s’adapten a les seves necessitats i interessos. Impartim les modalitats de:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Artístic

Sortides

- Formació reglada: Universitat (una vegada superada la prova d’accés), Cicles Formatius de Grau Superior

- Incorporació al món laboral

- Accés a oposicions

Requisits d’accés i titulació

- Graduat en Educació Secundària Obligatòria

- Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior