• INFANTIL
    INFANTIL CREANT HÀBITS

Infantil


    Per tal d’exercir una influència benèfica
entre els nens, és indispensable participar
de les seves alegries

Don Bosco

L’escola inicia el procés educatiu de l’infant amb l’etapa d’Educació Infantil, que comprèn entre els 3 i 6 anys. El treball es basa en el desenvolupament harmònic de tots els nens i nens, amb l’objectiu general d’acompanyar-los en el seu desenvolupament emocional, físic i social.

Així, l’equip docent fonamenta la seva intervenció en un tracte personalitzat que afavoreix l’educació integral, tot treballant les relacions amb els companys i les persones adultes i desenvolupant les competències que els permetran superar amb èxit les etapes posteriors.

En aquests primers anys els nens són petits exploradors que volen viure noves experiències. La idea és que a través del joc i l’experimentació puguin descobrir-se a si mateixos, als altres i a l’entorn, així com desenvolupar les habilitats de comunicació i llenguatge.

L’equip docent posa, doncs, especial èmfasi en potenciar les capacitats o aptituds pròpies de cadascú des dels següents àmbits de la personalitat: psicomotor, intel·lectual, autonomia personal, relacions interpersonals, integració social i el fet trascendent i religiós.

L’actuació va encaminada cap a una educació integral, entenent-la com l’aplicació diversificada de metodologies, recursos i estratègies a través dels quals cada infant pot potenciar les seves capacitats i aptituds.