Durant el període del 13 d'abril al 24 d'abril es podrà formalitzar la sol·licitud de preinscripció.

El nostre centre disposa de 3 línies d’Educació Infantil,  per tant oferim 75 places a P3, augmenta en 4 línies a Educació Primària, per tant oferim  35 places a 1r de Primària. En l’etapa de Secundària continuem amb 4 línies i per 1r d’ESO tenim disponibles places.

Si voleu informació de la resta de cursos restem a la vostra disposició.Presentació de la documentació:

Els documents a presentar són:

- Els que s'indiquen en el document Relació de documents i dates (pdf)

- Imprès de preinscripció (pdf) 

- Fitxa de Preinscripció Infantil (pdf editable), Primària (pdf editable), ESO (pdf editable). La que correspon en funció de l'etapa on es preinscriu.

 


Per a més informació podeu consultar al Departament d'ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona

Documents d'interès:

  • Document d'oferta d'ensenyament (pdf)
  • Mapa zona (Infantil i primària) (pdf). En el cas de secundària el mapa és tot el districte d'Horta-Guinardó
  • Documentació i criteris de prioritat (pdf)
  • Calendari procés