• Alta/Baixa del menjador escolar:

Per efectuar qualsevol modificació del servei de menjador s'ha de complimentar el document adjunt abans del dia 25 del mes anterior.

Alta/Baixa menjador (pdf)

  • Modificació de les dades bancàries:

Per tal de modificar les dades bancàries és necessari presentar els dos documents que trobareu a l'arxiu adjunt i presentar la documentació acreditativa (còpia de document acreditatiu on constin les dades del compte bancari i fotocòpia del DNI, NIE o passaport).

Ordre domiciliació (pdf)

  • Recollir un títol:

El títol d’ESO o Batxillerat l’ha de recollir la persona interessada presentant el resguard del títol i el document d’identitat. En cas de no poder recollir-lo personalment ho pot fer una tercera persona degudament autoritzada.  Aquí teniu el model d’autorització on també s’indica la documentació que s’haurà de presentar.

Autorització per al lliurament d'un títol

  • Sol·licitud de certificats:

 Enviant el formulari de l'enllaç podreu sol·licitar diferents certificats. Una vegada preparats us enviarem un e-mail per informar-vos de que podeu passar a recollir-los per secretaria.